VETLINE d.o.o.

Sedež: 
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

Naslov pisarne:
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

Matična številka: 7125313000

ID številka. za DDV: SI42708192

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Dean Laškaj, Darko Laškaj

Osnovni kapital: 
7.500,00 €

IBAN: SI56 2900 0005 2133 283

Pomoč in inforamcije