OSNOVNI PODATKI

Naziv: VETLINE D.O.O trgovina in posredništvo
Skrajšano ime: VETLINE d.o.o.
Sedež :Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče
Naslov pisarne: Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče
Registrirano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, osnovni kapital 7.500,00 €
Matična št.:7125313000, ID št. za DDV: SI42708192
IBAN: SI56 2900 0005 2133 283, SI56 0284 3026 3800 895
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Dean Laškaj, Darko Laškaj
Telefonska številka: +3861 2350120
Elektronski naslov: [email protected]

Politika piškotkov

Da bi to spletno mesto pravilno delovalo z vsemi njegovimi funkcionalnostmi in da bi lahko nadaljevalo delo na področju izboljšanja spletnega mesta in izboljšanja uporabniške izkušnje, potrebujemo piškotke. Po predpisih Evropske unije od 25.03.2011. pred shranjevanjem piškotkov smo dolžni zaprositi za vaše soglasje. To pomeni, da se z uporabo tega spletnega mesta strinjate z uporabo teh datotek. Če onemogočite piškotke, ne boste mogli uporabljati nekaterih funkcij spletnega mesta, ki jih podpira ta tehnologija.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletno mesto shrani iz strežnika v vaš spletni brskalnik v računalniku ali mobilnem telefonu (odvisno od tega, s katero napravo dostopate do strani), ko prvič obiščete to spletno mesto. Po prvem obisku piškotki vsakič, ko od strežnika zahteva identično stran, pošljejo piškotke iz uporabnikovega računalnika na strežnik. Na ta način ima strežnik možnost prepoznavanja in sledenja spletnim brskalnikom. Izraz piškotke uporabljamo za vse datoteke, ki zbirajo podatke na zgoraj opisan način. Obstaja več vrst piškotkov:

Začasni piškotki (seje): se samodejno odstranijo iz računalnika, ko zaprete spletni brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih podatkov (npr. Predmetov v nakupovalni košarici)

Obstojni piškotki: ostanejo shranjeni v vašem računalniku tudi potem, ko zaprete spletni brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje podatkov - najpogosteje gre za vaše nastavitve pri uporabi spletnega mesta. Obstojni piškotki bodo ostali na vašem računalniku, dokler jih ne odstranite ročno ali dokler ne potečejo.

Prvi piškotki: prihajajo s spletnega mesta, ki si ga ogledujete, in so začasni ali trajni. Svoja spletna mesta uporabljajo za shranjevanje podatkov, kot sta vaše ime in geslo, zato se vam ni treba prijaviti vsakič, ko jih obiščete.

Piškotki tretjih oseb: pripadajo različnim domenam kot tistim, ki so prikazane v naslovni vrstici. Spletna mesta lahko vsebujejo vsebino z drugih področij (na primer bannerji), kar odpira možnost sledenja zgodovini brskanja uporabnikov. Nastavitve zasebnosti v večini sodobnih brskalnikov omogočajo blokiranje piškotkov drugih proizvajalcev

Kako onemogočiti piškotke?

Z izklopom piškotkov se odločite, ali želite dovoliti njihovo shranjevanje v računalniku. Nastavitve lahko nadzorujete in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če onemogočite piškotke, ne boste mogli uporabljati nekaterih funkcij spletnega mesta.

Ali vetline.si uporablja piškotke in zakaj?

Da, z glavnim ciljem, da naši spletni strani zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo.
Poleg tega jih uporabljamo za:
Za sledenje statistike prometa: piškotki na našem spletnem mestu zbirajo podatke o interakcijah obiskovalcev. Uporabljajo se tudi za shranjevanje drugih podatkov, povezanih z dejavnostmi uporabnikov. Za normalno delovanje spletnega programa: piškotki se uporabljajo za normalno delovanje nekaterih funkcij spletnega mesta, ki uporabnikom olajšajo dostop do vsebine.

Glavne lastnosti izdelka

Vsi obiskovalci strani se na spletni strani www.vetline.si seznanijo z glavnimi značilnostmi izdelka.
Na sliki izdelka, katerega namen je zgolj informativen in ne ustreza nujno fizičnemu videzu izdelka, je opis glavnih značilnosti te lastnosti viden skozi atribute.
VETLINE D.O.O si pridržuje pravico do spremembe podatkov, vključno z imenom, sliko, opisom, funkcijami in / ali navodili.

Zasebnost podatkov

Uvodne določbe

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Uradni list Evropske unije L 119 , 4.5.2016, stran 1, v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se v Republiki Sloveniji in vseh državah članicah EU v celoti uporablja od 25. maja 2018, pa tudi zakon o izvajanju Splošna uredba o varstvu podatkov (Uradni list št. 42/18, v nadaljnjem besedilu: zakon) ali v skladu s pravnim okvirom za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ter najboljša evropska praksa, Vetline d.o.o trgovina in posredništvo, z s sedežem v Republiki Sloveniji, Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče z sedežem Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče
Registrirano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, osnovni kapital 7.500,00 €
Matična št.:7125313000, ID št. za DDV: SI42708192 IBAN: SI56 2900 0005 2133 283, SI56 0284 3026 3800 895 (v nadaljevanju: Družba) je kot vodja obdelave osebnih podatkov uporabnikov svojih storitev in kupcev razvil Pravilnik o varovanju zasebnosti uporabnikov storitev in kupcev. Politika zasebnosti je enostransko zavezujoč pravni akt, ki temelji na temeljnih načelih obdelave osebnih podatkov, ki ureja, kateri podatki uporabnikov in / ali kupcev se zbirajo, kako se takšni podatki obdelujejo, za kakšne namene se uporabljajo. Pravilnik o zasebnosti uporabnike storitev in / ali kupce obvešča tudi o njihovih pravicah zbiranja in nadaljnje obdelave osebnih podatkov, vse z namenom varovanja njihove zasebnosti v širšem smislu.
Politika zasebnosti temelji na naslednjih načelih obdelave osebnih podatkov: načelo zakonitosti, preglednosti in najboljše prakse, načelo omejene obdelave in zmanjšanja podatkov, načelo natančnosti in popolnosti osebnih podatkov, načelo omejenega shranjevanja, načelo integritete in zaupnosti podatkov. zaupanje in poštena obdelava, načelo priložnosti (namene obdelave), načelo obdelave v neimenovani (anonimni) obliki.
Pravilnik o zasebnosti velja za vse storitve, ki jih ponuja podjetje, njegov namen pa je, da uporabnike in / ali stranke na jasen in pregleden način obvešča o postopkih obdelave njihovih osebnih podatkov in njihovih pravicah. Prvič, uporabniki in / ali stranke lahko kadar koli stopijo v stik s podjetjem z zahtevo po spremembi ali / ali posodobitvi podatkov, ki se nanašajo nanje, pa tudi z zahtevo, da komentirajo namene, za katere želijo ali ne želijo svojih obdelani podatki.
Družba je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov:
Družba z omejeno odgovornostjo za trgovino in storitve VETLINE D.O.O s sedežem v Republiki Sloveniji, Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče Registrirano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, osnovni kapital 7.500,00 €
Matična št.:7125313000, ID št. za DDV: SI42708192
IBAN: SI56 2900 0005 2133 283, SI56 0284 3026 3800 895
Kontaktni podatki uradnika za varstvo osebnih podatkov:
e-pošta: [email protected]

Način zbiranja in vrste zbranih podatkov

Nekatere storitve, ki jih ponuja družba, zahtevajo zbiranje osebnih podatkov uporabnikov in / ali strank, pri čemer se osnovni podatki zbirajo na naslednje načine:

 1. Neposredno s strani uporabnikov in / ali kupcev na način, da jih uporabniki in / ali kupci sami pošljejo s soglasjem Družbe kot upravljavca obdelave v določen obseg podatkov, ki so bistveni za zagotavljanje ustreznih storitev. Uporabnik in / ali kupec je za zagotavljanje ustreznih storitev dolžan družbi posredovati naslednje podatke, ki so potrebni za vzpostavitev pogodbenega razmerja za zagotavljanje določene storitve in / ali prodajo določenih izdelkov iz njene ponudbe:
  a) ime in priimek;
  b) naslov;
  c) osebna identifikacijska številka (ID DDV)
  d) kontaktni telefon in / ali številka mobilnega telefona;
  e) kontaktne podatke e-pošte (e-poštni naslov);
  f) podatke o bančnem računu in številki kartice za urejanje plačilne obveznosti;
  g) podatke o navadah uporabnikov in / ali kupcev
 2. Iz drugih virov ali od naših poslovnih partnerjev ali iz javno dostopnih virov (na primer podatki, ki so na voljo z dostopom do telefonskega imenika in drugih javno dostopnih storitev);
 3. Samodejno z obiskom naših spletnih (spletnih) strani, ki so podatki, povezani z omrežnimi identifikatorji (naslovi internetnega protokola in identifikatorji piškotkov, kot je Google Analytics za sledenje interakcije uporabnikov in / ali strank).

Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki se shrani v računalnik ali mobilno napravo, ko obiščete določeno spletno mesto. Piškotki se uporabljajo za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje vsakemu uporabniku in / ali stranki, za shranjevanje uporabniških in / ali uporabnikovih preferenc, da bi spletno mesto učinkoviteje delovalo, pa tudi za spremljanje in testiranje uporabe in prometa spletnih strani družbe. Piškotki se uporabljajo tudi za sledenje uporabe interneta in nato za prikazovanje prilagojenih spletnih oglasov glede na želje uporabnika in / ali kupca.

Uporabnik in / ali stranka lahko z onemogočanjem in / ali blokiranjem shranjevanja piškotkov še vedno brskata po spletnem mestu podjetja. Vendar pa je verjetno, da nekatere funkcije in / ali funkcionalnosti spletnega mesta takšnemu uporabniku in / ali stranki ne bodo na voljo ali pa bo čas, potreben za dostop do določenih funkcij spletnega mesta, daljši kot običajno.
Zadevni identifikatorji omrežja lahko puščajo sledi, ki se lahko v kombinaciji z drugimi identifikatorji in informacijami, ki jih nudijo internetni strežniki, uporabijo za identifikacijo uporabnika in / ali kupca. V ta namen zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

a) informacije o naslovu IP;
b) podatke o uporabi posameznih aplikacij;
c) podatke o navadah uporabnikov in / ali kupcev - te podatke ustvarjamo z namenom profiliranja uporabnikov in / ali kupcev.

Količina ali obseg osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, je odvisen od vrste storitve, ki jo družba zagotavlja svojim uporabnikom in / ali strankam, pa tudi od pravne podlage, na kateri zbira podatke. Podjetje nenehno skrbi za zbiranje le potrebne palete osebnih podatkov, ki je potrebna za dosego zakonsko določenega namena, za katerega se obdelujejo podatki.
Za katere namene se osebni podatki zbirajo in nadalje obdelujejo
Podjetje zbira osebne podatke z namenom zagotavljanja, vzdrževanja, zaščite in izboljšanja svojih storitev, povezanih z nakupom določenih izdelkov, za razumevanje načinov, kako uporabniki in / ali kupci uporabljajo storitve in uporabljajo spletne strani družbe ter za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Podjetje. Takšne podatke podjetje zbira na podlagi privolitve, ki jo je uporabnik in / ali kupec dal za enega ali več specifičnih namenov, pa tudi v enem od naslednjih primerov.

Izvajanje pogodbenih obveznosti

Podjetje zbira in nadalje obdeluje osebne podatke uporabnikov in / ali kupcev z namenom sklepanja in izvajanja pogodb, dostave naročenih izdelkov, svetovanja in pomoči pri uporabi izdelkov, zagotavljanja ustreznih dodatnih in / ali razširjenih garancij za izdelke, reševanja pritožb kupcev in / ali kupcev in drugih dejanja, povezana s sklenitvijo in izvrševanjem pogodb v skladu z veljavnimi predpisi.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov in / ali kupcev za zgoraj navedene namene je potreba po sklenitvi pogodbe, tj. Če uporabnik in / ali kupec nočeta posredovati ustreznih podatkov, Družba ne bo mogla skleniti pogodbe in / ali sprejeti določenih ukrepov. izvedba sklenjene pogodbe.
Izpolnjevanje pravnih obveznosti
Na podlagi pisne zahteve uporabnikov in / ali kupcev, poslane na zgornji naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, je podjetje dolžno, da jim omogoči dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo o njih, popravljanje napačnih osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. z možnostjo ugovorov glede obdelave osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.

Neposredno trženje

Kontaktni podatki uporabnikov in / ali kupcev se lahko uporabijo za pošiljanje promocijskih obvestil o izdelkih in storitvah podjetja, če sta uporabnik in / ali kupec privolila v takšno obdelavo ali če obstaja upravičen interes družbe v takih dejanjih, razen če so ti interesi močnejši oz. temeljne pravice in svoboščine uporabnikov in / ali strank, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.
Podjetje lahko uporablja kontaktne podatke in osebno kontaktira uporabnike in / ali stranke, katerih osebne podatke že ima, na podlagi zakonitega interesa za pošiljanje promocijskih obvestil o vseh izdelkih in storitvah, ki jih ponuja, z uporabo vseh razpoložljivih oglaševalskih kanalov, razen če uporabnik in / ali kupec takšni obdelavi ne nasprotuje.
Da bi uporabnik in / ali kupec prejel obvestila, ki ustrezajo njegovim željam in navadam, mora podjetje uporabiti določene podatke o uporabniku in / ali stranki za ustvarjanje prilagojenih promocijskih obvestil, dokler uporabnik in / ali stranka izrecno ne nasprotuje takšni obdelavi podatkov. torej umakne svojo predhodno oddano vlogo za obdelavo.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za navedene namene je legitimni interes družbe, razen če so interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo podatkov, močnejši od tega interesa..

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Podjetje bo osebne podatke uporabnika in / ali stranke izbrisalo v naslednjih primerih:
a) kadar osebni podatki uporabnika in / ali stranke niso več potrebni za izpolnitev namena obdelave, tj. prenehanja namena obdelave;
b) kadar uporabnik in / ali odjemalec odvzame soglasje kot pravno podlago za obdelavo podatkov in ni druge pravne podlage za obdelavo podatkov;
c) kadar uporabnik in / ali kupec nasprotujeta obdelavi podatkov (glej več pod naslovom Pravica do ugovora)
d) kadar so bili osebni podatki nezakonito obdelani;
e) kadar je treba osebne podatke izbrisati, da se izpolnijo pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Evropske unije ali zakonodajo države članice, za katero velja upravljavec;
f) kadar se osebni podatki zbirajo v povezavi s ponudbo storitev informacijske družbe v zvezi s privolitvijo otroka.
Pravica do omejitve obdelave podatkov
Omejitev obdelave osebnih podatkov bo družba zagotovila v primerih, ko uporabnik in / ali kupec izpodbijata točnost podatkov, kadar je obdelava nezakonita in uporabnik in / ali kupec nasprotuje izbrisu podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več. potrebe po obdelavi, vendar uporabnik in / ali stranka zahteva podatke za izpolnjevanje zakonskih zahtev, pa tudi, če uporabnik in / ali kupec nasprotuje obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa družbe, vključno z oblikovanjem uporabniških in / ali uporabniških profilov.
Pravica do ugovora
Uporabnik in / ali stranka ima pravico nasprotovati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, če se podatki obdelujejo za namene zakonitega interesa upravljavca. V tem primeru bo družba kot upravljavec prenehala obdelovati osebne podatke, razen če dokaže, da obstajajo prepričljivi upravičeni razlogi za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s pravicami uporabnikov in / ali kupcev ali v primeru, ko obdelava podatkov služi za nastavitev, realizacijo ali obrambo pravne zahteve.
Če se osebni podatki uporabnika in / ali stranke obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima uporabnik pravico kadar koli nasprotovati obdelavi za namene neposrednega trženja, zlasti če se osebni podatki uporabljajo za ustvarjanje profila.

Kje se osebni podatki obdelujejo

Podjetje obdeluje osebne podatke uporabnikov in / ali kupcev v Republiki Hrvaški.
Pod katerimi pogoji se osebni podatki posredujejo tretjim osebam
Družba osebne podatke uporabnikov in / ali kupcev posreduje tretjim osebam (vključno s pristojnimi organi) samo v naslednjih primerih:
a) privolitev uporabnika in / ali stranke;
b) zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti družbe;
c) kadar je takšna obdelava potrebna za zaščito ključnih interesov uporabnikov in / ali kupcev.
Soglasje za upravljanje
Aktivna vloga uporabnika in / ali stranke pri varovanju zasebnosti se kaže v podajanju privolitve kot prostovoljnega, posebej informiranega in nedvoumnega izražanja želja vprašanega, ki mu daje izjavo ali jasno pritrdilno dejanje soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Upravljanje soglasja pomeni možnost, da uporabnik in / ali kupec z aktivnim in nedvoumnim dejanjem pooblasti Družbo za zbiranje in obdelavo določenih osebnih podatkov za enega ali več namenov (privolitev toženca) ali za umik predhodno danega soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, v en ali več namenov.
S kom se pogovarjati
V primeru kakršnih koli vprašanj o zaščiti osebnih podatkov s strani družbe se lahko uporabniki in / ali stranke obrnejo na uradnika za varstvo osebnih podatkov po e-pošti na e-poštni naslov, naveden v tej politiki zasebnosti, ali pisno na naslednji naslov:

VETLINE d.o.o.
n / r Pooblaščenec za varstvo podatkov
Brnčičeva ulica 51,
1231 Ljubljana – Črnuče
Spremembe politike zasebnosti
Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni to politiko, ne da bi o tem obvestila zainteresirane stranke. Zaradi tega vsem zainteresiranim strankam priporočamo, da redno preverjajo vsebino spletnega mesta podjetja za informacije o posodobljeni vsebini tega pravilnika.
Ljubljana 19.05.2020
VETLINE d.o.o.